home  | sitemap  |  contact  

Artikelen

2019 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1999

Gezonde scholen rukken op

Auteur: Dr. Hein van Bohemen
Verschenen in: Edepot WUR, September 2011

Het duurzaam ontwerpen van schoolgebouwen neemt toe. In dit artikel legt de auteur het accent op het ontwerp, de inrichting, het beheer en onderhoud van groene daken en groene gevels die ook een rol kunnen vervullen bij de opvoeding en het onderwijs. 


http://edepot.wur.nl/176308

Klik hier om het artikel te lezen »
 

| |