home  | sitemap  |  contact  

Speelnatuur per provincie

CLEMENTWIJK
Louis Francklaan
Sint Niklaas
www.clementwijk.be

Nieuwe duurzame voorbeeldwijk (800 woningen) waar de bestaande grachten en het groen de basisstructuur vormen; met straten en pleinen ontworpen voor spelende kinderen; grachten met kikkers tot aan de voordeur; een park met speelnatuur van 4 hectaren met veel reliëf en grachten midden in de toekomstige woonwijk. Oude knotwilgen werden herbruikt op de speelheuvels. Straten en park aanleg 2013/2014
Inzaai van kruidachtigen op grote schaal.

« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |