home  | sitemap  |  contact  

Speelnatuur per provincie

GROENE LONG
Oudstrijderslaan 40
8520 Kuurne
0476 93 68 71


De Groene Long is het eerste natuurrijk openbaar park in Vlaanderen. Aanleg: 1996; Oppervlakte 7 ha. Bij de inrichting werd gestreefd om een evenwicht te vinden tussen de ecologische, de recreatieve, de educatieve en de maatschappelijke functies van het gebied. Dit evenwicht leidt tot een hoge belevingswaarde en een aantrekkelijk en gevarieerd ecologisch park waar ieder zijn gading kan vinden. Intussen fraai ontwikkelde hooilandjes werden ingezaaid met kruidachtigen, andere delen zijn spontaan opgekomen. zones: bosje, wastine, begrazing, hooiland, ruigte, boomgaard, dreef, vijver, sloten, voorbeeldakkertjes met oude gewassen, tumulus...
Het park wordt sinds de aanleg met veel zorg beheerd door Danny Depypere.
Er is een natuureducatief centrum 'Het Slot'.

 

 

 

« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |