home  | sitemap  |  contact  

Speelnatuur per provincie

SPEELBROECK
Maasfortbaan 23
2500 Lier
www.lne.be/campagnes/speelgroen/over-speelgroen/geselecteerde-projecten-2012

Deze voormalige grasvlakte naast jeugdlokalen is omgevormd tot een avontuurlijke, ecologische en waterrijke speelplek voor alle kinderen die het terrein willen gebruiken.

Er zijn twee forse en twee kleinere heuvels. Doorheen de grootste heuvel loopt een heel lange buis. Opmerkelijk is het ringvormig eiland met een doorsnede van zeker 10 meter, waarrond een gracht loopt die het grootste gedeelte van het jaar waterhoudend is. Op het eiland liggen losse balken waarmee spelende kinderen een brug hebben gebouwd. Een Wadi flankeert de kleinere heuvel. Het speelterrein loopt over in een moerashoek met riet en ruigtebeplanting van de Netevallei.

We zagen er kinderen rietpennen snijden, klimmen op de hoge berg, van de berg rollen, spelen op het eiland,.. De verhouding tussen veiligheid, vrijheid en uitdaging is in balans. De natuur is in al haar glorie aanwezig en vormt onderdeel van de speelplek en van het spel. Smulhagen, struiken, gras zowel gemaaid als ruig, rietkraag en moeraszone nodigen de kinderen uit om op ontdekking te gaan en ‘vrij’ te spelen. Het terrein is zodanig ingericht dat uitdaging en avontuur centraal staan, en niet in zozeer voor controle. De hoge berg ligt bijvoorbeeld tussen speelterrein en lokaal waardoor een groot deel van het terrein ontrokken is aan het zicht van de leiding en buurtbewoners. Vanop de centrale heuvel heb je wel een goed zicht op alles.

De terreinen liggen tussen de Nete en een dichte buurt met wijkhuis. (Jeugd)verenigingen die actief zijn op het terrein: FOS scouts Lier, KLJ Lier, KSA Lier, sociaal restaurant en buurtwerking. Het geheel is ontworpen door studenten Tuin- en landschapsarchitectuur Erasmushogeschool Brussel en hogeschool Gent, binnen het Speelgroen-project van LNE en met begeleiding van Good Planet.
De aanleg gebeurde door de leden van de verschillende jeugdverenigingen. Het terrein wordt beheerd door het OCMW Lier, de jeugdverenigingen en de buurtwerking. De buurtwerking zorgt voor compostparkje en kippen. Het terrein werd in de eerste plaats aangelegd voor de leden van de jeugdverenigingen, maar ook andere kinderen zijn welkom. Het is toegankelijk voor iedereen.
De leidingen van de jeugdverenigingen hebben samen met het OCMW en de groendienst van de stad Lier een plan met timingen opgesteld voor het onderhoud. De tijd die het OCMW vroeger in het onderhoud stak, blijven zij er nu ook in stoppen. Wat er daarna nog overblijft van onderhoud zullen de jeugdverenigingen op zich moeten nemen.

Bij de aanleg is een participatieptraject doorlopen.
- Vergaderingen met leidingen en buurtbewoners om wensen te bevragen
- Inspraak met leden van de jeugdverenigingen: collages, postkaarten, knutselwerken om hun wensen te bevragen
- Maquettes van de studenten KASK werden op verschillende momenten aan de leden en hun ouders getoond om reacties en feedback te vragen
- Er is een kernteam samengesteld voor de praktische organisatie en het intensieve overleg om tot een definitief plan te komen. Dit kernteam contacteerde ook de aannemer, OCMW, ...
- Er is een plantdag georganiseerd met leden jeugdverenigingen en buurt
- De kippenren en het compostparkje werden aangelegd door de buurtwerking
- Ook school uit de buurt werd bevraagd en aangemoedigd om na de aanleg met de klassen naar het terrein te komen en er gebruik van te maken.

Fotoalbum »

« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |