home  | sitemap  |  contact  

Speelnatuur per provincie

HEIJZIJDSE VELDEN
Plamaten / Veldekensweg
Turnhout
Tel: 014/ 44 33 53


De Heizijdse velden is een ‘landschapspark’ in ontwikkeling met een oppervlakte van 125 ha. Dit groengebied wordt aangelegd nog voordat de enorme stadsuitbreiding, met 3000 geplande nieuwe wooneenheden, een feit is. De natuurspeelruimte en de stadsboerderij (even verder) vormen een eerste fase. Het was voor de stad een absolutie prioriteit om een park te voorzien aan de start van het project om de juiste identiteit te kunnen realiseren. Bestaande en toekomstige bewoners worden sterk betrokken.

De groene zone is met de fiets uitstekend bereikbaar vanuit het stadscentrum. Naast de Stadsboerderij (bio zelfoogst boerderij) zijn er volkstuintjes, een boomgaard, wandel- fietspaden met picknickplekjes en de natuurspeelplaats in deze groene oase geïntegreerd.

De natuurspeelplaats is kleiner dan 1 ha. In de toekomst wordt de natuurspeelplek nog uitgebreid met een waterspeellandschap.

Er is een mooie variatie van heuvels, wilgentunnels- en hutten, klautertoestellen en verstophoekjes. De prachtige planten- en bloemenrijkdom maken het geheel af. Door de ontdektunneltjes kom je steeds op andere plekken uit was de spontane reactie van één van de kinderen. Bij ons bezoek merkten we dat de plek goed gebruikt wordt. Spontaan spel dat we waargenomen hebben: verstoppertje spelen, parcourtjes lopen, bloemen plukken, we zagen hoe de bloem van de kaardebol dienst deed als haarkam en werd een speelmakkertje (voorzichtig) onder de kiezelsteentjes verstopt.
We misten nog wat meer los materiaal dat dienst kon doen om kampen te bouwen.

Praktische info:
Speelplek geopend in juni 2015
Permanent toegankelijk
Ontwerp Fris in het Landschap i.s.m. Kind en Samenleving
Uitvoering: Donkergroen België
Participatietraject: Begeleiding door O2 consult (volwassen buurtbewoners) en Kind & Samenleving (lagere schoolkinderen), jeugddienst en jeugdraad.

« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |