Ruimte als kwaliteit – werkwijzer voor zelfevaluatie / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Bij deze werkwijzer hoort het katern: RUIMTE ALS KWALITEIT: Informatie ten hoeve van zelfevaluatie van Jenaplanscholen De enkele literatuurverwijzingen in deze werkwijzer verwijzen ook naar de lijst van bronnen in het katern. Klik...

Jeugd, natuur en duurzaam Amersfoort / Kees Both

Aan de hand van enkele stellingen wordt betoogd dat aandacht voor natuur voor kinderen in de stad, duurzame ontwikkeling en een kindvriendelijke stad samengaat. De laatste stelling luidt: ‘Wat goed is voor kinderen is goed voor de stad en is goed voor een...