De tuinen en pleinen rond Vrije School De IJssel / Hans Carlier

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2004 Kinderen zijn geen Jantjes en Jannekes Beton en daarom moet rond de school een mooie tuin liggen. Mede daarom is de IJsselschool in Zutphen bij milieubewuste ouders erg in trek. Leerkrachten en leerlingen beseffen...

De buitenklas / Kees Both

Verschenen in: JSW, juni 2005 Het terrein om het schoolgebouw kan ontwikkeld worden tot natuurnabij speelterrein, voor en na schooltijd, in pauzes en zoveel mogelijk ook voor de buurt buiten de schooltijd (‘het informele leerplan’, waarover goed nagedacht...

Een heemtuin bij de school / Henk Zijlstra

Verschenen in: Mensen-kinderen, nr. 100, januari 2006 Toen een grote hoeveelheid grond vrijkwam bij een verbouwing van de school werd er niet voor gekozen deze – tegen hoge kosten – af te voeren. De grond werd daarentegen benut om een veelzijdige...

Spelen met water / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, april 2007 Er vallen steeds vaker enorme regenbuien. De afvoer van al dat water in de gebouwde omgeving is een groot probleem. Of is het een kans? Bijvoorbeeld als je het water tijdelijk vasthoudt en infiltreert op het...

Speelwater bij school / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2007 Voorbouwend op het vorige artikel wordt de verbinding tussen waterbeheer en natuurbeleving beschreven zoals een andere school dat vormgeeft. De vraag hoe je daarbij draagvlak kunt verwerven in het team en bij...

Buiten spel met losse dingen / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2008 In de wereld van de landschapsarchitecten spreekt men wel van een ’theory of loose parts’ –  een theorie van losse dingen. Losse dingen –  zoals bladeren, takken, stenen –  zijn...

Genieten in de schooltuin / Jos Korsten

Verschenen in: Oase, herfst 2008 (…) ‘Eigenlijk kun je gerust stellen, aan het eind van een jarenlang proces, dat de schooltuin nu echt leeft. Er gebeurt regelmatig van alles. Er worden dingen gemaakt, onderzocht en vastgelegd, er wordt gevierd en van...

Een klein paradijs / Marc Veekamp en Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, oktober 2009 Een portret in woord en (een beetje ook) in beeld van de ‘ontdektuin’ van een school. Allereerst hoe de tuin er uit ziet en welke elementen daar te vinden zijn op een verhoudingsgewijs klein...

Werken aan een klein paradijs / Marc Veekamp en Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, november 2009 Het proces van de ontwikkeling van de in een eerder artikel geportretteerde ‘ontdektuin’ wordt beschreven. Dat gebeurt aan de hand van de fasen in deze ontwikkeling. Per fase worden aandachtspunten...

Bijzonder Berlijn / Marjan Deurloo

Verschenen in: Oase, zomer 2010 Rijk geillustreerde impressie van de Springzaadexcursie naar Berlijn, eind mei 2010. “Alle 24 deelnemers aan deze excursie vergaapten zich drie dagen lag aan talloze groene speelplekken, parken, buurttuinen en schooltuinen in...

Gezonde scholen rukken op / Dr. Hein van Bohemen

Verschenen in: Edepot WUR, September 2011 Het duurzaam ontwerpen van schoolgebouwen neemt toe. In dit artikel legt de auteur het accent op het ontwerp, de inrichting, het beheer en onderhoud van groene daken en groene gevels die ook een rol kunnen vervullen bij de...

Ruimte als kwaliteit – werkwijzer voor zelfevaluatie / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Bij deze werkwijzer hoort het katern: RUIMTE ALS KWALITEIT: Informatie ten hoeve van zelfevaluatie van Jenaplanscholen De enkele literatuurverwijzingen in deze werkwijzer verwijzen ook naar de lijst van bronnen in het katern. Klik...

Groene speelplaatsen in Vlaanderen / Wouter Verheecke

Verschenen in: KRAX+ Krax+ zoomt in op twee Vlaamse scholen met een avontuurlijke speelplaats en luistert naar het advies van expert Kris Van Ingelghem. http://ambrassade.be/publicaties/groene-schoolspeelplaatsen-vlaanderen

Buitenspel (bijna) iedereen is overtuigd-weinigen nemen het risico

Verschenen in: Kleuters en Ik Centrum Ervaringsgericht Onderwijs Leuven, juni 2019 Heel wat ouders, leerkrachten en overheid vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen, en dat om diverse redenen. dat staat in schril contrast met de mate waarin kinderen effectief...

Engelse ervaringen met leerlandschappen / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, januari 2003 In 1990 werd in Engeland een nationaal onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit van schoolterreinen. Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan werd de organisatie ‘Learning through...

Natuurtuin als bron van inspiratie / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, juni 2003 Bij ‘leeromgeving’ wordt meestal gedacht aan speel- en werkhoeken binnen het schoolgebouw – in het Freinetonderwijs ‘ateliers’ genoemd – en aan computers. Ook de buitenomgeving...