Publicaties

Inspirerende boeken, brochures, artikelen en andere publicaties uit binnen- en buitenland. Op deze pagina zijn de meest recente publicaties verzameld. Kijk voor andere publicaties in het menu bovenaan.  Of bij Springzaad nieuws en Springzaad activiteiten.

2019

Artikel

buitenspel (bijna) iedereen is overtuigd-weinigen nemen het risico

Verschenen in: Kleuters en Ik Centrum Ervaringsgericht Onderwijs Leuven, juni 2019

Heel wat ouders, leerkrachten en overheid vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen, en dat om diverse redenen. dat staat in schril contrast met de mate waarin kinderen effectief buiten spelen…

Klik hier om het artikel te lezen »

Boek/brochure

Buitenspel, (bijna) iedereen is overtuigd, weinigen nemen het risico

Kleuters & ik, Jrg. 35/4, 2018-2019

CEGO medewerker Bart Declercq en kleuterleider Koen De Broeck – sinds jaar en dag ook voorzitter van Springzaad.be vzw – analyseren het paradigma van het algemeen erkend belang van buitenspelen voor kleine kinderen en de praktijkervaring dat er toch zo weinig buiten wordt gespeeld. Uitgebreid artikel met ervaringen en concrete tips (voor buiten spelen en leren in bijvoorbeeld het kleuteronderwijs) gefundeerd met heel wat onderzoeksrapporten en literatuur.

Klik hier om het document te openen »

Boek/brochure

outdoor play and exploration / Helen Tovey

Een brochure uitgegeven door de Froebel Trust in Engeland.
In het kader van een reeks rond actuele pedagogische thema’s die sterk aanleunen bij de hedendaagse Froebel-praktijk

Helen Tovey is ook de auteur van ‘Laat ze buiten spelen’ (uitgave in vertaling in 2011)

 De brochure is gratis te downloaden via de website van Froebel Trust England:  https://www.froebel.org.uk/training-and-resources/pamphlets 

 

2018

Boek/brochure

Op stap met de bosjuf / Gertie Bergmans

ISBN 978-949-1220-845

In de natuur liggen tal van kansen om de opvoeding van jonge kinderen op een speelse manier aan te pakken. In dit boek vind je vijftig uitgewerkte boswandelingen waarbij telkens andere vaardigheden of weetjes aan bod komen. Ideaal voor kleuter- en lagere scholen, natuurverenigingen en jeugdbewegingen.

http://www.vertelpuntuitgevers.be/webwinkel/op-stap-met-de-bosjuf

In de natuur liggen tal van kansen om de opvoeding van jonge kinderen op een speelse manier aan te pakken. In dit boek vind je vijftig uitgewerkte boswandelingen waarbij telkens andere vaardigheden of weetjes aan bod komen. Ideaal voor kleuter- en lagere scholen, natuurverenigingen en jeugdbewegingen.

2017

Boek/brochure

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen / Katrijn Gijsel (Red. Tine vanfraechem)

Politeia, 1917, € 35, ISBN 978-2-509-03013-9

http://www.pimpjespeelplaats.be/overzicht/speelgroen-waarom

In het kader van het beleidsgerichte luik van ‘Pimp je speelplaats’ werd via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten een ‘Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen’ uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico’s, migratie en diversiteit.

Katrijn Gijsel schreef de eerste versie van de toekomstvisie. Tine Vanfraechem van GoodPlanet legde er de laatste hand aan voor de uitgave van dit boek.

3 Springzaders deden hun inbreng.

http://www.politeia.be/nl-be/book/een-toekomstvisie-op-schoolspeelplaatsen/15771.htm