Literatuurlijsten

2012

Spel buitenspel natuur / Kees Both

Literatuurlijst

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

Bewegen-natuur-gezondheid / Kees Both

Literatuurlijst samengesteld door Kees Both

Een aantal in deze literatuurlijst genoemde artikelen zijn in digitale vorm aanwezig op het secretariaat van Springzaad (info@springzaad.nl)

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

Tuinieren-voeding-kinderen, een literatuuroverzicht / Kees Both

Een biblografie bedoeld voor alle nme-ers, PABO-docenten, pedagogen, schoolbegeleiders en anderen die willen nadenken over het ‘waartoe’ van tuinieren met kinderen en op de hoogte willen zijn van een aantal internationale tendensen in de tuinpedagogiek en -didactiek.

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

Spelen met risico’s / Kees Both

Een lijst van ruim 4 bladzijden literatuur, samengebracht door Kees Both, over het thema “Buitenspel en risico’s”. Een deel van de artikelen is in digitale vorm aanwezig op het Springzaadsecretariaat.

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

2010

Risk and play a literature review

Josie Gleave, juli 2008
Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

Literatuur Natuurrijke schoolterreinen / Kees Both

Kees Both heeft van alle Engels- en Duitstalige documenten over schoolnatuurtuinen, groene schoolpleinen e.d., die hij digitaal ter beschikking heeft, een literatuurlijst gemaakt, die voorafgegaan wordt door een zeer lezenswaardige inleiding, getiteld: ‘Documentatie literatuur natuurrijke buitenruimten bij scholen’. De documenten zijn ook in digitale vorm aanwezig op het secretariaat van Springzaad (en natuurlijk bij Kees Both zelf.)

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »

2004

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur (deel 3) / Kees Both

Een notitie ten behoeve van het netwerk ‘Ruimte voor de Jeugd’, september 2004

Lijst van geraadpleegde literatuur. Zie ‘boeken en brochures’ voor deel 1 en 2 van deze notitie.

Klik hier om de literatuurlijst te bekijken »