Springzaad teksten

Hier vind je visie en standpunten van Springzaad België.  Je vindt ook beknopte teksten rond thema’s die aan bod kwamen tijdens Springzaad-activiteiten.

Springzaad Memorandum 2019

Nu de nieuwe lokale besturen zijn geïnstalleerd, wil Springzaad de steden en gemeenten inspireren en informeren om echt werk te maken van meer ruimte voor natuur en kinderen. 

We stuurden hen ons memorandum waarin we 7 beleidsacties aanreiken voor een prikkelend speelnatuurbeleid in de eigen gemeente.
Met realisatie van speelnatuur werken we in de gemeente meteen ook aan ontharding, biodiversiteit en groenere mobiliteit met voordelen voor klimaat en luchtkwaliteit.

Lees hier ons memorandum 2019.

Toekomstvisie schoolspeelsplaatsen

‘Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen’ is eindelijk in boekvorm verschenen. Springzaad verleende zijn medewerking. Meer info klik hier.

In het kader van het beleidsgerichte luik van ‘Pimp je speelplaats’

werd via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten een ‘Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen’ uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico’s, migratie en diversiteit.
Katrijn Gijsel schreef de eerste versie van de toekomstvisie. Tine Vanfraechem van GoodPlanet legde er de laatste hand aan voor de uitgave van dit boek. Drie Springzaders deden hun inbreng.

Een beknopt overzicht van de behandelde visie-thema’s vind je hier.

Ongezouten mening Springzaad: betonstop op schoolspeelplaatsen

Naar aanleiding van enkele recente artikels in de rubriek ‘De Architect’ in De Standaard, die architectuurprijzenwinnende schoolspeelplaatsen bejubelen die vanuit kind-perspectief echter bitter weinig te bieden hebben, laat Springzaad van zich horen. We roepen architecten, bouwheren en Scholen van Morgen op om spel en beleving van kinderen centraal te zetten bij ontwerp van nieuwe speelplaatsen. En daar hoort groen en natuur bij.

Lees hier ons artikel met enkele concrete voorbeelden en foto’s.

Los materiaal op speelplekken

Gebaseerd op de workshop ‘Los materiaal: roerend goed?’ op onze inspiratiedag ‘Park in ’t Wild’ vorige zomer, schreef Kris Van Ingelghem een artikel over het inbrengen en gebruiken van losse (natuur)spelmaterialen op (openbare) speelplekken. Wat is de meerwaarde die ze bieden? Welke speltypes zijn er zoal? Wat zijn knelpunten, en welke oplossingen zien we daarvoor?

Lees hier het artikel.

Water op speelplekken: durven en doen!

Gebaseerd op de workshop ‘Water’ op onze inspiratiedag “Park in ’t Wild” schreven we een verslag met praktische inspiratie voor visie, aanleg en beheer van de beplanting op (openbare) speelplekken.

Je leest het hier.    

Beplanting van speelplekken: een verslag met praktijktips!

Gebaseerd op de workshop ‘Groen & Diversiteit’ op onze inspiratiedag “Park in ’t Wild” schreven we een verslag met praktische inspiratie voor visie, aanleg en beheer van de beplanting op (openbare) speelplekken. Je leest het hier.