Websites

Vergroening (LNE-Vlaamse overheid)

Algemene site van departement LNE over vergroening voor scholen, jeugdwerk en gezinstuinen.

Ecoscholen en natuurspeelplaatsen (Ecohuis Antwerpen)

Overzicht van ondersteuning voor scholen in Antwerpen (EcoScholen) maar ook heel wat informatie en inspiratie voor natuurspeelplaatsen.

Brochure ‘speelnatuur op een stadsspeelplaats’ (Ecohuis Antwerpen)

In deze inspirerende brochure stellen 19 Antwerpse Ecoscholen hun natuurrijke speelplaats voor. (Ecohuis Antwerpen)

De schoolmoestuin (VELT)

Op deze site van Velt vind je informatie om te starten met een moestuin op school, inclusief lesmateriaal en ondersteuningsmogelijkheden (zoals begeleide workshops).

Spelen in je eigen tuin (LNE)

14 werkfiches waarmee je je eigen tuin natuurrijker, avontuurlijker én kindvriendelijker kan maken.
In elke fiche vind je algemene informatie, een stappenplan of concrete tips en leuke activiteiten om samen met je kinderen de natuur te beleven.

Publicaties van ‘Kind en Samenleving’

Hier vind je downloads of boeken rond inrichting van publieke ruimte i.f.v.kinderen (particpatie, manifest, planning,…)

Stappenplan scholen Kind en samenleving

Geïllustreerd 6-stappenplan voor een leuke speeltijd

speelse gespreksmethode over belang van buitenspel (LNE)

Deze methodiek werd ontwikkeld voor een groep van groot(ouders) om gesprek op gang over het thema te brengen en te sturen, maar kan zeker voor andere groepen (bijv. school, buurt, kinderopvang …) worden gebruikt. De gespreksmethode is vooral ontwikkeld om binnen te spelen, maar biedt verschillende actievere werkvormen voor buiten aan.

natuur en bosspel

Site van ANB en jeugdwerknet over bospel voor jeugdwerkers, jeugddiensten en beheerders.

Op reis naar ginderbuiten (GoodPlanet vzw)

Op reis naar Ginderbuiten – tas vol inspiratie en spel

GoodPlanet vzw wil de oude traditie van buitenspel nieuw leven inblazen. Ze ontwikkelden hiervoor een tas die vol steekt met ideeën en inspiratie voor natuurrijk buitenspel, voor jeugdmonitoren, (groot-) ouders en kinderen.

Natuurbeleving voor gezinnen (LNE)

Zes Pdf’s met natuurbelevings activiteiten voor het hele gezin.

Natuurfeest: een gezinsactiviteit rond spelen in en met de natuur uitgewerkt voor verenigingen (LNE)

Natuurfeest is de ideale gezinsactiviteit om de zin in natuur bij groot en klein aan te wakkeren. Via uiteenlopende denkopdrachten (quizjes, stellingen,…) en doe-activiteiten (knutselen, koken, spelen…) ervaren gezinnen hoe leuk en uitdagend de natuur kan zijn. Bovendien gaan deelnemers naar huis met leuke ideeën voor een stukje speelnatuur in hun eigen tuin.

De activiteit duurt een halve dag. Voor lokale verenigingen is er een draaiboek . Sommige activiteiten zijn voor het ganse gezin, andere zijn enkel bedoeld voor ouders of enkel voor kinderen, nog andere zijn bedoeld om in groepsverband te doen. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen activiteiten met of zonder begeleiding.

Bossen en bomen voor lager onderwijs (GoodPlanet en BOS+)

Je vindt er per graad heel wat belevingsactiviteiten naast speelse leeractiviteiten. Met ’50 bos-aardige dingen die je voor je 12de gedaan moet hebben’.

Actiehandleiding rond speelzones en speelbossen (BOS+ en Steunpunt Jeugd)

Handleiding  voor gemeentebesturen, -diensten, milieu- en jeugdraden en jeugd- en
milieuverenigingen die zelf een speelbos willen aanduiden, (her)inrichten en/of realiseren. De handleiding
sluit aan bij het boek ‘Jeugd bij bosjes, groene speelruimte gepland en geplant’ van Steunpunt Jeugd vzw.

Brochure goe gespeeld

Over vuil worden en kriebelbeestjes, klimbomen, veiligheid enz.

Te vinden op een algemene site gewijd aan buitenspelen in Vlaanderen.

Scharrelkids.be

Met Scharrelkids laat CVN,
Centrum Voor Natuur- en milieueducatie,
kinderen en (groot)ouders
de natuur dichtbij beleven: activiteiten, tips en meer

Veiligheid van speelterreinen (3ed.-Fed overheid Economie)

Uitgebreide technische handleiding over veilighied van speeltoestellen en -terreinen.

Veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen

Aanvulling op de FOD economie publicatie Veiligheid van speelterreinen. Springzaad.be werkte hier aan mee.

Speel op veilig

Vulgariserende brochure gebaseerd op het officiële FOD Economie document veiligheid van Speelterreinen

Speel op zeker (Kind en gezin)

Veiligheid voor speelterreinen in de kinderopvang.

Speelom – Opleidingen rond veilig spelen

Speelom geeft geregeld erkende cursussen rond veiligheid van speelterreinen.

Publicatielijst Speelom

Met heel wat technische fiches

Risicocompetenties op school

Onze maatschappij wordt steeds beschermender naar onze kinderen toe. Buiten vrij ravotten, in een boom klimmen, jezelf helemaal laten gaan in een stoeispel, … worden zeldzame ativiteiten. Hierdoor missen we heel wat mogelijkheden om kinderen te leren omgaan met risico, we geven weinig kansen om de kinderen risicocompetent te worden. KHL onderzocht hoe je dit toch kan doen en welke resultaten je kan boeken door avontuurlijke activiteiten op school aan te biedenl.

Ze informeren je over onze visie op risico en kinderen leren omgaan met risico en we lichten toe hoe dit past in het gezondheids- en veiligheidsbeleid van je school.

Dit helpt je bij het sensibiliseren van het team en van de ouders.

Ze laten je ook weten hoe je dit op een veilige en verantwoorde manier kan doen in overleg met de preventieadviseur van je school

Verder vind je op deze website informatie over schoolverzekeringen en aansprakelijkheid.Deze website leert je hoe je kinderen avontuur kan laten beleven op school en waarom avontuur zo belangrijk is.  Er zijn ook ideeën om aan de slag te gaan.

Plantenzoeker (VELT)

Op deze site kun je plantenlijsten samenstellen per biotoop.

Tip: Kies eerst voor inheemse planten.

Zadenbibliotheken (VL en Brussel)

In een zadenbib kan je zaden lenen en later eigen zaden terug binnenbrengen.

Zadenruilsite Nederland

Zadenlijst KNNV De Hoornbloem (NL)

Wilde zaden tegen een zachte prijs.

Cruydthoeck

Wilde bloemenzaden (NL)

Ecoflora

Wildeplantenkwekerij in Halle (B)

Kleinfruit proeftuin

Veel info over allerhande kleinfruit, ook aankoop

De nieuwe tuin (B)

zaden en boeken (vooral speciale groenten en kruiden)

Plantenlijsten

lijsten van inheemse bomen/struiken-klimplanten en giftige planten

Houtwal.be (fruit en kleinfruit)

Uitgebreide site over kleinfruit en fruit( variëteiten, verzorging etc)

Mijn tuin.org (tuincommunity)

Met oa plantenlijsten, tools en zadenbib)

Steunpunt Levend erfgoed

Hier vind je info over inheemse rassen van  kippen, konijnen, eenden tot schapen , geiten, paarden en koeien.

Project Groen speelweefsel (Vlaanderen)

Voor jeugdwerkers en ouders die op zoek zijn naar groene speelkansen in de buurt, of op kamp, of …?

Voor beleidswerkers die op zoek zijn naar inspiratie en informatie voor groene speelruimte.

Hieronder vindt u een schat aan informatie en beleidsinstrumenten.

overzicht speelpleinen Brussel

Zie ook http://www.groeneruimten.brussels/espaces-verts/search2?field_db_equipement[0]=1741 

Digitale kaart met speelterreinen en parken in Gent