home  | sitemap  |  contact  

Speelnatuurkaart

Speelnatuurlocaties kun je zoeken via onderstaande kaart of via de provincies

Openbaar toegankelijke natuurspeelterreinen, ingerichte speelbossen en speelse woonwijken vind je terug onder de groene, blauwe en gele ballonnetjes. Iedereen is er welkom om in en met de natuur te spelen.

De rode, roze en oranje ballonnetjes geven respectievelijk aan dat daar scholen,  kinderopvanglocaties en jeugdwerkterreinen zijn met een interessante groene buitenruimte. Deze zijn in het algemeen niet vrij toegankelijk. Je kan wel contact opnemen met de verantwoordelijke om toelating te vragen de terreinen te bezoeken. 

Onder de paarse ballonnetjes vind je buurtmoestuinen. Er staat telkens bij vermeld of deze al dan niet openbaar toegankelijk zijn.

 

Initiatieven met bijzondere aandacht voor kinderen met een beperking worden aangeduid met een asterix (*).


Op de kaart zie je verschillende kleuren ballonnetjes. Deze kleuren geven aan wat voor soort speelnatuur het is:
buurtmoestuin
groen jeugdwerkterrein
groene kinderopvang (kinderdagverblijven en IBO)
groene schoolspeelplaats
ingericht speelbos
openbaar natuurspeelterrein (1ha en kleiner)
openbaar natuurspeelterrein (>1ha)
speelse woonwijk

| |