Over Springzaad

Vzw Springzaad.be is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren.

Missie

Kinderen en jongeren moeten vrij kunnen spelen in een natuurrijke en avontuurlijke omgeving. Verwondering, rust, fantasiespel, uitdaging en contact met de natuur zijn immers van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen.

Springzaad stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van natuurrijke speel- en leerplekken voor kinderen en jongeren in buurt- en stadsparken, bij scholen en kinderdagverblijven, bij jeugdverenigingen en in speelbossen.

Ontstaansgeschiedenis

Springzaad ontstond in 2001 in Nederland, in de schoot van Stichting Oase. In augustus 2009 werd een steunpunt in Vlaanderen opgericht. De Nederlandse tak is sinds 2013 een zelfstandige organisatie: Stichting Springzaad.

Voor wie?

Springzaad brengt professionelen en geïnteresseerden met sterk verschillende achtergrond samen: mensen uit het onderwijs en de buitenschoolse opvang, de natuur- en milieusector, jeugdverenigingen, jeugddiensten, ontwerpers, aannemers en groenbeheerders, wetenschappers en kunstenaars.

Activiteiten

Springzaad organiseert inspirerende plaatsbezoeken, leerrijke workshops, studiedagen en symposia.

Op de website vind je een speelnatuurkaart met goede praktijkvoorbeelden, contactgegevens van mensen en organisaties die je verder kunnen helpen en een uigebreide literatuurlijst. Via het online-winkeltje kan je de pubicaties van Springzaad bestellen.