Activiteiten

Een waaier van kleurrijke, speelse, inspirerende, avontuurlijke en natuurlijke activiteiten…
Activiteiten

26 mei 2016: Park in ’t Wild

Park in 't Wild: ontwerp, aanleg en beheer van speelnatuur in publieke ruimte. Een dag vol inspiratie en uitwisseling voor al wie professioneel betrokken is bij ontwerp, aanleg en beheer van speelnatuur op kleine en grote terreinen: ontwerpers, aannemers,...

Activiteiten

19 september 2015: excursie Kortrijk

- bezoek De Warande: domein met speelweide, speelbos, buurttuin, trekvlotje over water, vuurplaats - bezoek Leieboorden en toelichting plannen voor verlaging van Leieboorden nabij Broeltorens, met discussie rond veiligheid en aanraakbaar water in de...

Activiteiten

21 maart 2015: excursie in Brussel

Bezoek aan schoolspeelplaatsen en buurt-en wijkparken.   Met springzaadleden, regio-verantwoordeijken en geïnteresseerde groenaannemers die speelnatuur in de vingers hebben. - Boudewijnpark waar een speelzone samen met jongeren van een school...

Activiteiten

Juni 2012: Netwerkweekend Leuven

We maakten een tweedaagse fietstocht langs scholen en buitenschoolse opvang en kregen zicht op proces en realisatie. We deden zelf een korte oefening en maakten schetsen voor Fabota (kinderwerking). Vervolgens bezochten we de natuurrijke...

Activiteiten

Voorjaar 2011: Winterse workshop wilgenbouw

We gingen in vier provincies aan de slag op het terrein. Met een groep van een twintigtal gemotiveerde bouwers maakten we op één dag verschillende constructies: levende wilgenhekkenkleine kleuterhuttengrote huttentunnelsandere experimenten... de vier locaties:...

Activiteiten

12 juni 2010: Springzaaddag Gent

Onze eerste brede Springzaadactiviteit. Een fietstocht langs verschillende initiatieven in het kader van de studie 'Avontuurlijk Spelen en Speels Bouwen'. We bezochten zeer uiteenlopende plekken: KeizersparkBijgaerdepark (Groenstructuur Gent)Bannierpark...

Activiteiten

Maart 2010: Met Springzaad naar Rotterdam

Onze kernploeg trok samen met medewerkers van de jeugddiensten van Gent, Kortrijk en Mechelen en een paar leerkrachten naar Rotterdam om openbare speelplekken te bekijken. Onder andere De Enk, een creatief moestuincomplex en De Speeldernis, de...