Park in ’t Wild: ontwerp, aanleg en beheer van speelnatuur in publieke ruimte.

Een dag vol inspiratie en uitwisseling voor al wie professioneel betrokken is bij ontwerp, aanleg en beheer van speelnatuur op kleine en grote terreinen: ontwerpers, aannemers, beheerders en beleidsmensen: jeugddiensten en groendiensten van provincies, steden en gemeenten.

voormiddag: excursie Park van Eden

namiddagsessies:

– Breng kleur in het groen: biodiversiteit brengen en houden
– Water: durven en doen!
– Los materiaal: roerend goed?

Een organisatie van Springzaad.be ism stad Antwerpen.

een speelvallei in Park van Eden