Groene speelplaatsen in Vlaanderen / Wouter Verheecke

Verschenen in: KRAX+ Krax+ zoomt in op twee Vlaamse scholen met een avontuurlijke speelplaats en luistert naar het advies van expert Kris Van Ingelghem. http://ambrassade.be/publicaties/groene-schoolspeelplaatsen-vlaanderen