Ruimte voor de jeugd en voor de natuur / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Een notitie ten behoeve van het netwerk ‘Ruimte voor de Jeugd’, waarin ambitie en achtergronden van Springzaad zijn verwoord. In deel 1 is de hoofdtekst opgenomen, in deel 2 de onderbouwing van argumenten en deel 3 is...

Laat je flora maar thuis / Jan van Boeckel

Verschenen in: Notities/inleidingen In natuur- en milieueducatie kan het moeilijk zijn om interesse te wekken bij jongeren. Te zeer op natuurwetenschappelijke leest geschoeide programma’s en een overdosis aan informatie over achteruitgang van ecologische...

Laat ze buiten spelen! / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen, april 2011 Inleiding op de studiemiddag rond de presentatie van het boek “Laat ze buiten spelen”, Tilburg, 21 april 2011 Klik hier om het artikel te lezen »

Ruimte als kwaliteit – werkwijzer voor zelfevaluatie / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Bij deze werkwijzer hoort het katern: RUIMTE ALS KWALITEIT: Informatie ten hoeve van zelfevaluatie van Jenaplanscholen De enkele literatuurverwijzingen in deze werkwijzer verwijzen ook naar de lijst van bronnen in het katern. Klik...