Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, september 2006

Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat geldt ook voor de leerstof van natuuronderwijs. In dit artikel wordt dit pedagogische principe geïllustreerd aan het adopteren van een boom door kleutergroepen in de basisschool. Voor het spelen en werken rond die concrete boom wordt en jaarkalender van activiteiten voorgesteld. Een aantal van die activiteiten worden uitvoeriger beschreven in het katern ‘Spelend leren’ over ‘Bomen’, dat te downloaden is van www.hjk-online.nl/archief.

Klik hier om het artikel te lezen »