Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2004

Kinderen zijn geen Jantjes en Jannekes Beton en daarom moet rond de school een mooie tuin liggen. Mede daarom is de IJsselschool in Zutphen bij milieubewuste ouders erg in trek. Leerkrachten en leerlingen beseffen dat een schooltuin iets anders is dan een tuin bij huis; een schooltuin kan een uitstraling zijn van wat er binnen de school gebeurt.
Ook opgenomen in het boek ‘Beter buiten spelen’. Zie elders de korte beschrijving van dit boek.