Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, februari 2009

Er werd landelijk een ‘Pedagogisch Kader Kindercentra 0 – 4 jaar’ ontwikkeld, als raamwerk voor praktijkontwikkeling, kwaliteitszorg en professionalisering in de opvang van de jongste kinderen. .
Binnen dit raamwerk is ook een hoofdstuk over ‘Natuur en fysieke omgeving’ opgenomen, ook te omschrijven als ‘natuur en techniek’. Daarin wordt beschreven wat het belang is van een natuurrijke omgeving voor de ontwikkeling van baby’s en peuters, hoe je zo’n omgeving kunt inrichten en hoe je de kinderen kunt begeleiden in hun ontmoeting met die omgeving.
Het artikel geeft een overzicht van dit ‘groene’ hoofdstuk binnen het Pedagogisch Kader, voorafgegaan door een inleiding over ‘groene kinderopvang’ in het algemeen.

Klik hier om het artikel te lezen »