Onze kernploeg trok samen met medewerkers van de jeugddiensten van Gent, Kortrijk en Mechelen en een paar leerkrachten naar Rotterdam om openbare speelplekken te bekijken.

Onder andere De Enk, een creatief moestuincomplex en De Speeldernis, de eerste natuurlijke openbare speelplek in de stad, werden aan gedaan, maar ook een kleinschaliger buurtproject waar samen met bewoners kleine ingrepen werden uitgevoerd.