Nu de nieuwe lokale besturen zijn geïnstalleerd, wil Springzaad de steden en gemeenten inspireren en informeren om echt werk te maken van meer ruimte voor natuur en kinderen. 

We stuurden hen ons memorandum waarin we 7 beleidsacties aanreiken voor een prikkelend speelnatuurbeleid in de eigen gemeente.
Met realisatie van speelnatuur werken we in de gemeente meteen ook aan ontharding, biodiversiteit en groenere mobiliteit met voordelen voor klimaat en luchtkwaliteit.

Lees hier ons memorandum 2019.