‘Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen’ is eindelijk in boekvorm verschenen. Springzaad verleende zijn medewerking. Meer info klik hier.

In het kader van het beleidsgerichte luik van ‘Pimp je speelplaats’

werd via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten een ‘Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen’ uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico’s, migratie en diversiteit.
Katrijn Gijsel schreef de eerste versie van de toekomstvisie. Tine Vanfraechem van GoodPlanet legde er de laatste hand aan voor de uitgave van dit boek. Drie Springzaders deden hun inbreng.

Een beknopt overzicht van de behandelde visie-thema’s vind je hier.