Kinderen lezen het schoolterrein / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, februari 2004 Dit artikel gaat over het leerplan en dat in relatie tot de buitenruimte van scholen. Niet het formele leerplan (schoolplan) waarin de doelen en het leerstofaanbod van de school wordt beschreven, maar het...

Spelen in de wildernis / Sigrun Lobst

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, maart, 2004 Een beschrijving van de achtergronden, de ontwikkeling en het gebruik van de Speeldernis – een natuurspeelplaats (‘speel-wildernis’) voor kinderen middenin Rotterdam. Een paradijs voor kinderen...

De tuinen en pleinen rond Vrije School De IJssel / Hans Carlier

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2004 Kinderen zijn geen Jantjes en Jannekes Beton en daarom moet rond de school een mooie tuin liggen. Mede daarom is de IJsselschool in Zutphen bij milieubewuste ouders erg in trek. Leerkrachten en leerlingen beseffen...

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Een notitie ten behoeve van het netwerk ‘Ruimte voor de Jeugd’, waarin ambitie en achtergronden van Springzaad zijn verwoord. In deel 1 is de hoofdtekst opgenomen, in deel 2 de onderbouwing van argumenten en deel 3 is...

Natuur voor kinderen / Kees Both

Verschenen in: Pedagogiek in Praktijk, december 2004 De leefwereld van kinderen verandert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling,...