Kinderen lezen het schoolterrein / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, februari 2004 Dit artikel gaat over het leerplan en dat in relatie tot de buitenruimte van scholen. Niet het formele leerplan (schoolplan) waarin de doelen en het leerstofaanbod van de school wordt beschreven, maar het...

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Een notitie ten behoeve van het netwerk ‘Ruimte voor de Jeugd’, waarin ambitie en achtergronden van Springzaad zijn verwoord. In deel 1 is de hoofdtekst opgenomen, in deel 2 de onderbouwing van argumenten en deel 3 is...

Natuur voor kinderen / Kees Both

Verschenen in: Pedagogiek in Praktijk, december 2004 De leefwereld van kinderen verandert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling,...

Kindergarten – tuin voor kinderen / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, januari 2005 Hoe vaak is het niet door mij heengegaan als ik weer zo’n paradijsje bij een school bezocht: dit is echt een ‘Kindergarten’, een tuin voor kinderen. En ik werd nieuwsgierig naar Friedrich...

De kracht van herhaling en continuïteit / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, september 2005 In het onderwijs is interesse voor iets uitgangspunt voor het nader onderzoeken daarvan. Interesse is echter niet alleen startpunt voor leren en onderwijzen, maar kan ook resultaat van onderwijs zijn. Die interesse kan...

Aarde-kinderen. Leven met en leren over natuur / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, oktober 2005 Het overgrote deel van de kinderen heeft – van nature – affiniteit met natuur en het vrije buitenspel in de natuur (‘biophilia’). Voor hen is natuur primair doe-natuur, maar biedt ook...

Kinderen kleien zich naar ons voorbeeld / Gerwine Wuring

Verschenen in: EigenAardig, nr 35 – maart 2006, Aarde Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit Pleidooi om in de natuur- en milieu-educatie meer aandacht te schenken aan de houding van volwassenen in hun relatie met de natuur. In het belang van de kinderen...

Natuur als bondgenoot bij zorgverbreding / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, maart 2007 Natuur (planten en dieren, natuurrijke plekken) draagt bij aan het welzijn en een brede ontwikkeling van kinderen, alle kinderen. Aandachtsherstel (= ‘mentaal uitrusten’) is daarbij een belangrijk...

Laat je flora maar thuis / Jan van Boeckel

Verschenen in: Notities/inleidingen In natuur- en milieueducatie kan het moeilijk zijn om interesse te wekken bij jongeren. Te zeer op natuurwetenschappelijke leest geschoeide programma’s en een overdosis aan informatie over achteruitgang van ecologische...

Levend leren / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, november 2007 Levend leren is leren over de echte wereld, voor de echte wereld en daarom ook in de echte wereld. Een school moet daarbij ook mogelijkheden scheppen voor informeel, speels, zelfgeorganiseerd leren, naast het gerichte,...

Buiten spel met losse dingen / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2008 In de wereld van de landschapsarchitecten spreekt men wel van een ’theory of loose parts’ –  een theorie van losse dingen. Losse dingen –  zoals bladeren, takken, stenen –  zijn...

Natuurgerichte intelligentie / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, november 2008 De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner gaat er vanuit dat en niet een soort intelligentie bestaat die samenvalt met wat het IQ genoemd wordt, maar dat er verschillende soorten intelligentie of ’talenten’...

De kwaliteit van de natuur / Tonneke Bekkers

Verschenen in: Management kinderopvang, november 2009 Tonneke Bekkers geeft in dit artikel een pedagogische visie waarin natuurbeleving centraal staat. Ze biedt kinderopvangorganisaties nieuwe kansen om kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Deze visie moet dan wel...

Vaste grond onder de natuurtuin / Tonneke Bekkers

Verschenen in: Oase, lente 2010 Een goed doordachte natuurtuin bij een school of kinderopvang is een vertaling van de pedagogische ideeen van de organisatie. Klik hier om het artikel te lezen »

Speelnatuur: een hype of een visie / Mariska Thieme-Schrever

Verschenen in: Groen, Januari 2011 nr. 1 Groen is gezond en natuurlijk spelen is in opmars. Veel gemeenten springen hierop in door natuurspeelplaatsen te realiseren. Een visie blijkt echter vaak te ontbreken. Een speelplek waar boomstammen worden neergelegd is niet...

Laat ze buiten spelen! / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen, april 2011 Inleiding op de studiemiddag rond de presentatie van het boek “Laat ze buiten spelen”, Tilburg, 21 april 2011 Klik hier om het artikel te lezen »

Jeugd, natuur en duurzaam Amersfoort / Kees Both

Aan de hand van enkele stellingen wordt betoogd dat aandacht voor natuur voor kinderen in de stad, duurzame ontwikkeling en een kindvriendelijke stad samengaat. De laatste stelling luidt: ‘Wat goed is voor kinderen is goed voor de stad en is goed voor een...

Buitenspel (bijna) iedereen is overtuigd-weinigen nemen het risico

Verschenen in: Kleuters en Ik Centrum Ervaringsgericht Onderwijs Leuven, juni 2019 Heel wat ouders, leerkrachten en overheid vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen, en dat om diverse redenen. dat staat in schril contrast met de mate waarin kinderen effectief...