Kinderen lezen het schoolterrein / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, februari 2004 Dit artikel gaat over het leerplan en dat in relatie tot de buitenruimte van scholen. Niet het formele leerplan (schoolplan) waarin de doelen en het leerstofaanbod van de school wordt beschreven, maar het...

Spelen in de wildernis / Sigrun Lobst

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, maart, 2004 Een beschrijving van de achtergronden, de ontwikkeling en het gebruik van de Speeldernis – een natuurspeelplaats (‘speel-wildernis’) voor kinderen middenin Rotterdam. Een paradijs voor kinderen...

De tuinen en pleinen rond Vrije School De IJssel / Hans Carlier

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, mei 2004 Kinderen zijn geen Jantjes en Jannekes Beton en daarom moet rond de school een mooie tuin liggen. Mede daarom is de IJsselschool in Zutphen bij milieubewuste ouders erg in trek. Leerkrachten en leerlingen beseffen...

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur / Kees Both

Verschenen in: Notities/inleidingen Een notitie ten behoeve van het netwerk ‘Ruimte voor de Jeugd’, waarin ambitie en achtergronden van Springzaad zijn verwoord. In deel 1 is de hoofdtekst opgenomen, in deel 2 de onderbouwing van argumenten en deel 3 is...

Natuur voor kinderen / Kees Both

Verschenen in: Pedagogiek in Praktijk, december 2004 De leefwereld van kinderen verandert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling,...

Kindergarten – tuin voor kinderen / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, januari 2005 Hoe vaak is het niet door mij heengegaan als ik weer zo’n paradijsje bij een school bezocht: dit is echt een ‘Kindergarten’, een tuin voor kinderen. En ik werd nieuwsgierig naar Friedrich...

Kinderen hebben natuur nodig / Kees Both

Verschenen in: JSW, januari 2005 Het buiten spelen van kinderen wordt steeds meer tot ‘een bedreigde soort’. Dat geldt nog sterker voor spelen in en met de natuur in de woonomgeving. Met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen kunnen...

Vraag het de vogels zelf maar / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, november 2004, januarI 2005, maart 2005 In drie delen beschrijft Kees Both de verschillende educatieve mogelijkheden die het ophangen van nestkastjes bij school biedt. Klik hier om het artikel te lezen »

De buitenklas / Kees Both

Verschenen in: JSW, juni 2005 Het terrein om het schoolgebouw kan ontwikkeld worden tot natuurnabij speelterrein, voor en na schooltijd, in pauzes en zoveel mogelijk ook voor de buurt buiten de schooltijd (‘het informele leerplan’, waarover goed nagedacht...

De kracht van herhaling en continuïteit / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, september 2005 In het onderwijs is interesse voor iets uitgangspunt voor het nader onderzoeken daarvan. Interesse is echter niet alleen startpunt voor leren en onderwijzen, maar kan ook resultaat van onderwijs zijn. Die interesse kan...

Aarde-kinderen. Leven met en leren over natuur / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, oktober 2005 Het overgrote deel van de kinderen heeft – van nature – affiniteit met natuur en het vrije buitenspel in de natuur (‘biophilia’). Voor hen is natuur primair doe-natuur, maar biedt ook...

Een heemtuin bij de school / Henk Zijlstra

Verschenen in: Mensen-kinderen, nr. 100, januari 2006 Toen een grote hoeveelheid grond vrijkwam bij een verbouwing van de school werd er niet voor gekozen deze – tegen hoge kosten – af te voeren. De grond werd daarentegen benut om een veelzijdige...

Leve de verscheidenheid / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, februari 2006 Scholen kunnen hun buitenruimte op verschillende manieren op een natuurrijke wijze inrichten. Die verschillen hangen samen met verschillen in visie – accenten die de school wil leggen – en in de...

Speeluitdagingen in de achtertuin / Anneke Rodenburg

Verschenen in: Oase, lente 2006 Ontwerp en aanleg van een natuurrijke speel- en leertuin is niet alleen interessant voor scholen of kinderdagverblijven maar kan ook letterlijk voor de eigen deur beginnen. De auteur van dit bijzondere artikel beschrijft de stappen van...

Kinderen kleien zich naar ons voorbeeld / Gerwine Wuring

Verschenen in: EigenAardig, nr 35 – maart 2006, Aarde Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit Pleidooi om in de natuur- en milieu-educatie meer aandacht te schenken aan de houding van volwassenen in hun relatie met de natuur. In het belang van de kinderen...

Het Educatieve Erf van Hogeschool Edith Stein / Lowie Gilissen

Verschenen in: Oase, lente 2006 In dit artikel geven drie direct betrokkenen hun visie op het realiseren van een natuurrijke schoolomgeving bij de PABO in Hengelo – een schoolvoorbeeld: Lowie Gilissen, docent, over een rijke leeromgeving buiten de muren, Bas...

Adopteer een boom. Bomen het jaar rond / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, september 2006 Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat geldt ook voor de leerstof van natuuronderwijs. In dit artikel wordt dit pedagogische principe geïllustreerd aan het adopteren van een boom door...

De Prettige Wildernis / Els Huigens en Jean-Francois Van den Abeele

Verschenen in: Oase, herfst 2006 Beschrijving van een park in wording in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg dat gegroeid is met de bewoners van de buurt. Een groep gedreven buurtbewoners die zich ooit verenigden in een actiegroep om de bestaande groenzone op een...

Adopteer een boom – middenbouw 1 / Kees Both

Verschenen in: Mensen-kinderen, 2007 Doekatern, passend bij de artikelen ‘Adopteer een boom’ en ‘Spelend leren (De Wereld van het Jonge Kind, 2006) Klik hier om het artikel te lezen »

Natuur als bondgenoot bij zorgverbreding / Kees Both

Verschenen in: De Wereld van het Jonge Kind, maart 2007 Natuur (planten en dieren, natuurrijke plekken) draagt bij aan het welzijn en een brede ontwikkeling van kinderen, alle kinderen. Aandachtsherstel (= ‘mentaal uitrusten’) is daarbij een belangrijk...

Bekijk de wereld eens met de ogen van een kind / Ity Busstra

Verschenen in: Oase, lente 2007 Mooi verhaal over een natuurlijke droom-, speel- en ontdektuin rondom een oude boerderij met een kinderatelier aan de rand van Dedemsvaart: De Kleine Tuinman. Kinderen kunnen hier naar hartelust spelen op een ‘wild landje’....